Välkommen till enneagram.se

Enneagram är ett redskap för att förstå hur vi lärt oss att tänka, känna och handla. Det beskriver människans två resor eller två livsuppgifter. Enneagram har använts för andlig vägledning i flera hundra år. Enneagrammet synliggör hur jag format min själv- och världsbild och på vilket sätt det påverkar mig under avspända likväl som påfrestande situationer. Vi erbjuder handledning för individer och grupper, utbildningar och material för dig som vill förstå och kunna använda dig av Enneagrammet för din egen och andras personliga utveckling.