Om Enneagram

Enneagram är ett redskap som beskriver människans två resor eller två livsuppgifter.

Den första resan eller livsuppgiften handlar om att bli en individ ett unikt jag. Det som karakteriserar denna resa är att den handlar om separation. Jag måste separera mig från andra det vill säga särskilja och distansera mig mig för att kunna uppfatta mig som egen, självständig och unik individ i förhållande till andra och annat. Denna separation som är en viktig och nödvändig process leder dock till en känsla av ensamhet och övergivenhet. Känslan kan kan vara starkare eller svagare, göra sig känd ofta eller sällan samt vara mer eller mindre konkret. Oavsett hur känslan gör sig gällande kommer vi inte att kunna undgå den. Vi lär oss därför med åren olika sätt att "hantera" denna känsla, det vill säga försöka bli av med den. Vi utvecklar så kallade livsstrategier.

Förr eller senare kommer vi att inleda den andra resan eller anta vår andra livsuppgift. Den handlar om integration, det vill säga insikten om att vi är en del av något större. Att vi är intimt förbunden med, oskiljaktigt förenad med allt och alla i hela universum och samtidigt en enskild unik individ.

Enneagrammet beskriver nio olika livsstrategier. Den cirkelformade symbolen visar det med nio punkter.

Läs mer om de olika livsstrategierna, klicka på knappen nedan.