Tillämpningar

Enneagrammet är ett hjälpmedel för att förstå våra perspektiv och livsstrategier. Det kan också vara en hjälp för att förstå andra vilket är en grundsten för ledarskap och förändringsarbete.

Enneagram ställer de eviga frågorna:

Svaren har du bara själv. Enneagram hjälper dig att på ett strukturerat sätt finna svaren inom dig. EnneagramAkademin utbildar vägledare samt tillämpar Enneagram inom olika områden till exempel ledarutbildning, krishantering, samtalsterapi och handledning för individer eller grupper.